Duurzaam toerisme

Met interesse heb ik het artikel `Meer aandacht nodig voor duurzaam toerisme' van Hak van Nispen gelezen (NRC Handelsblad, 8 januari).

De VN heeft 2002 uitgeroepen tot het jaar van het Ecotoerisme, maar tot op heden is er volgens Van Nispen voor de consument die milieutechnisch verantwoord met vakantie wil weinig informatie beschikbaar.

Ter illustratie van de schaduwkanten van het toerisme noemt hij onder meer het vliegverkeer als veroorzaker van een grote druk op het milieu. Volgens hem is de luchtvaart zelfs goed voor 20% van alle CO2-uitstoot door de verkeers- en vervoerssector. Dit is niet juist. Vliegverkeer levert slechts een geringe bijdrage aan de uitstoot van CO2 door mensen.

Het aandeel van transportmiddelen als de auto, de trein en van schepen is veel groter. Om precies te zijn: wegverkeer veroorzaakt jaarlijks 80% van de `verkeersuitstoot' en luchtvaart maar 1 tot 2% (bron: CBS). De overige 18 à 19% is afkomstig van onder meer trein- en scheepvaartverkeer.

Dat de luchtvaart maar voor een zeer klein deel bijdraagt aan de uitstoot van CO2 betekent overigens niet dat de luchtvaartsector tevreden achterover leunt. De sector kan zelfs aangemerkt worden als één van de meest innovatieve. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een verbetering van de verbrandingskamers in de motoren zodat het brandstofverbruik nog verder gereduceerd kan worden, wat weer ten goede komt van de uitstoot.