De verlossing

Verfilming door Hugo Claus van zijn eigen toneelstuk uit 1996 over een Vlaams gezin dat uiteenvalt. Met Jan Decleir.

,,Als het erom gaat de wrange verhoudingen tussen uitgesproken mensen, de schuld van het mythisch-Clausiaanse België aan hun lijden en de houterige tragikomedie van hun tred aan de existentiële leiband te verbeelden, is Claus ook in De verlossing in topvorm.''

Dana Linssen, 16 januari 2002.

Cinecenter en Het Ketelhuis, Amsterdam; Lux, Nijmegen; Chassé, Breda