Coalitie verdeeld over nieuwe WAO

Coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zijn verdeeld over de toekomst van de WAO. VVD en D66 zijn kritisch over het gisteren gepresenteerde `onderhandelaarsakkoord' van de Sociaal-Economische Raad over de WAO.

De PvdA gelooft dat de voorstellen ,,kunnen leiden tot een omslag''. Ook het CDA is optimistisch, GroenLinks heeft bezwaren.

Werkgevers en werknemers in de SER zijn het gisteren op hoofdlijnen eens geworden over een aanpak van de groeiende stroom arbeidsongeschikten. De `nieuwe WAO' is alleen nog bestemd voor mensen die ,,volledig'' (meer dan 80 procent) en ,,duurzaam'' (langer dan vijf jaar) arbeidsongeschikt worden bevonden. Voor de groep deels arbeidsongeschikten wil de SER een aanvullende uitkering invoeren, betaald door werkgevers en werknemers. Diegenen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgen geen uitkering meer.

Premier Kok zei gisteren over het akkoord dat het ,,positieve overheerst''. Maar hij zei ook: ,,Het kabinet zal hier niet ongezien haar handtekening onder zetten, er zijn vragen.'' Hij zei dat de ,,dalende instroom moet worden waargemaakt''. Volgens de premier rust nu bij het kabinet ,,de verplichting een uiterste poging te doen vóór de verkiezingen een besluit te nemen over de WAO.''

Vooral de VVD is nog uiterst kritisch. ,,Het is historisch gezien onbegrijpelijk dat de SER begint met een verhoging van de uitkeringen en een afschaffing van de Pemba'', zegt het Kamerlid Wilders (VVD). Door de Pemba-wet, die pas in 1998 is ingevoerd, worden werkgevers financieel gestraft als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Ook D66 en GroenLinks willen deze regeling niet afschaffen. De PvdA twijfelt.

De VVD vreest dat de hogere uitkering voor WAO'ers een ,,aanzuigende werking'' zal hebben. De partij betwijfelt of keuringsartsen de scheiding kunnen aanbrengen tussen al dan niet duurzaam arbeidsongeschikt'', aldus Wilders. Het Kamerlid Bakker (D66) sluit zich hierbij aan. PvdA'er José Smits stelt dat er aan twee belangrijke voorwaarden is voldaan. ,,Er is een goede inkomensbescherming en het nieuwe stelsel zorgt ervoordat meer mensen aan het werk blijven.''