Bosker 5

Professor Bosker (`Veranderen in stapjes', W&O, 5 januari) is hoogleraar Onderwijsorganisatie en management. Hij onderzoekt vooral de leermethoden en hierin zit nu precies wat al jarenlang in het onderwijs ontbreekt: een pedagogische visie. Minutieus meten van het niveau van de leerlingen veroorzaakt veel onprettige situaties, veel toetsen en testen en daarna vooral het indelen van leerlingen in hokjes op niveau A, B, C, D en E.

De D- en E-leerlingen zijn vooral de dupe van deze CITO-indeling, aan hen moet worden gesleuteld. De C-leerlingen moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden en de A- en B-leerlingen redden zich wel. Regelmatig verdwijnen de D- en E-leerlingen uit de klas en zij voelen zich hier meestal niet prettig onder. Het af en toe meten van leerlingen kan geen kwaad. Het basisonderwijs stikt echter in de toetsmomenten, zonder dat men zich afvraagt of het niet veel meer van belang is of leerlingen met plezier naar school gaan en zelfontdekkend bezig kunnen zijn, waardoor hun betrokkenheid groter wordt en het `balen' van school sterk vermindert. Als bovendien het werkklimaat voor de leraren wordt verbeterd door goede leiding en een goede sfeer zal dit zeker een positieve bijdrage leveren.

Als leerkrachten methodegetrouw zijn komt dat vooral door al die opgedrongen toetsen. Scholen moeten meer op hun beleid worden aangesproken. Laat dat dan vooral een pedagogisch beleid zijn, waar niet de prestaties maar het welbevinden van iedereen centraal staat. Stap ook af van die waterhoofden van het management en laat iedereen weer op de werkvloer zijn. Suggesties voor een pedagogische visie zijn onder andere te vinden bij Janusz Korczak.