Boonclub ruziet met familie

Het Louis Paul Boon Genootschap, een vereniging van liefhebbers van de in 1979 overleden Vlaamse schrijver, is in conflict geraakt met de erfgenamen van Boon. De ruzie is inmiddels zo hoog opgelopen dat Jeanneke Boon, weduwe van Louis, hun zoon Jo Boon en diens vrouw Lucienne – allen lid van het genootschap – vlak voor de jaarwisseling lieten weten dat de huidige voorzitter, André Dumont, moet verdwijnen. ,,Het vertrouwen is weg'', aldus Jo Boon.

Dumont zegt dat hij niet van plan is om af te treden. Op 15 januari heeft hij de leden per brief laten weten dat de eis om zijn aftreden kwam ,,als een donderslag bij heldere hemel'' en dat het optreden van Jo en Lucienne Boon hem doet denken ,,aan een gewoonte uit de klassieke oudheid om de boodschapper van slecht nieuws een kopje kleiner te maken''.

De eerste wrevel ontstond toen het genootschap vorig jaar op zijn nieuwe website (www.lpboon.net) afbeeldingen plaatste van beeldend werk van Louis Paul Boon, zonder auteursrechten aan zijn zoon Jo Boon af te dragen. Hetzelfde gebeurde met het portret van Boon op de omslag van het eerste nummer van het tijdschrift van het genootschap, Boelvaar Poef. Na overleg met Jo Boon heeft het genootschap de auteursrechten alsnog voldaan.

Kort daarop volgde een nieuw incident, toen het genootschap vorig jaar een serie ansichtkaarten uitbracht van graficus Walter Kerkhofs met citaten uit Boons De Kapellekensbaan. Het genootschap wilde met de opbrengst iets organiseren rond de vijftigste verjaardag van het boek in 2003. Jo Boon en zijn vrouw Lucienne dienden een klacht in bij de Belgische auteursrechtenautoriteit Sabam wegens illegaal gebruik. Ze eisten tien procent van de opbrengst plus een boete voor het niet vragen van toestemming en tien gratis exemplaren van de kaartenset. ,,Buitensporig'', aldus het bestuur van het Genootschap.

Jo en Lucienne Boon wisten niet dat er een kaartenset zou worden uitgebracht en zijn in het algemeen niet te spreken over het genootschap. ,,Wij worden totaal genegeerd. Ze houden zaken voor ons verborgen'', aldus Lucienne Boon. ,,Louis zou het zo nooit gewild hebben.'' Volgens Jo Boon gaat het hem niet om de auteursrechten. ,,Het is voor ons geen zakelijk probleem, maar een menselijk probleem.''