Biotech in voedsel

De kop boven het artikel `Nederlanders achter biotech in voedsel' over het eindrapport van de commissie-Terlouw en ook de aanhef van het artikel zelf suggereren dat een meerderheid van de Nederlanders voorstander is van verdere toepassing van biotechnologie in voedsel (NRC Handelsblad, 9 januari). Het is voor mij onduidelijk of deze conclusie over de mening van de meerderheid van de Nederlanders is gemaakt door de commissie-Terlouw, of dat zij afkomstig is van de redactie.

Ook vind ik dat de kop niet de inhoud dekt van de rest van het artikel en dus ook niet de bevindingen van de commissie. In het artikel worden namelijk de volgende gegevens genoemd:

Tussen 62 en 68% maakt zich zorgen (representatieve publieksmetingen); Ongeveer 43% is meer tegen dan voor; de rest is voor, maar verbindt er wel voorwaarden aan; slechts 26% is ronduit voor; 69% vindt (verdere) toepassing in voedsel `niet gewenst'.

    • Tinus Jeuring