'WAO-voorstel kost niets extra'

Het akkoord over de WAO waarover vakbonden en werkgevers in de Sociaal-Economische Raad vandaag een laatste overleg hebben, zal naar alle waarschijnlijkheid geen extra kosten met zich mee brengen. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) gisteren aan de sociale partners laten weten.

Alleen een negatieve inschatting door het CPB van de resultaten uit het SER-plan, zou een akkoord vandaag nog in de weg kunnen staan. De vergadering van de voltallige SER begon vanmorgen later dan verwacht omdat de onderhandelaars vooroverleg wilden.

Kern van het WAO-plan van de SER, waarover de politiek uiteindelijk moet oordelen, is dat alleen mensen die aantoonbaar langer dan vijf jaar ziek zullen blijven in aanmerking komen voor een WAO-uitkering. Werknemers die meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering van 72,5 procent van hun laatstverdiende loon. Mensen die tussen de 80 en de 35 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgen betaald voor het aantal uren dat ze nog werken en verzekeren zich samen met de werkgever bij voor een aanvullende uitkering. Werknemers die weliswaar ziek zijn, maar niet meer dan 35 procent arbeidsongeschikt worden bevonden, krijgen geen uitkering en moeten zelf in overleg met hun werkgever iets regelen.

Met name voor de werkgevers was het een voorwaarde dat het CPB zou aantonen dat dit nieuwe WAO-stelsel niet meer zou gaan kosten dan het huidige en dat het aantal WAO'ers daadwerkelijk substantieel zal afnemen. Het CPB kon anders dan verwacht nog geen voorlopige berekeningen overleggen. De rekenmeesters lieten gisteren wel weten dat de aannames die de SER zelf heeft gemaakt, waarschijnlijk wel juist zijn. Over enkele weken heeft het CPB wel berekeningen beschikbaar. Groot probleem blijft hierbij hoe moet worden ingeschat hoe streng artsen straks gaan keuren.

Op het ministerie van Sociale Zaken is inmiddels onenigheid ontstaan tussen staatssecretaris Hoogervorst (VVD) en minister Vermeend (PvdA). Hoogervorst had berekeningen laten maken aan de hand van het concept- SER-akkoord waaruit bleek dat het nieuwe stelsel twee miljard euro méér zou gaan kosten dan het huidige. De cijfers lekten uit en de sociale partners reageerden verbolgen. Hoogervorst zou de discussie frustreren omdat hij het SER-plan niet ver genoeg vindt gaan. Vermeend distantieerde zich gisteren van Hoogervorsts cijfers. PvdA- woordvoerder Smits zei vanmorgen het SER-akkoord te onderschrijven. Andere partijen wilden niet reageren.