Software scholen duurder

Het gebruik van software in het onderwijs wordt vanaf februari duurder. De softwarepakketten van de grootste leverancier Microsoft kosten dan 20 euro per stuk: twee tot drie keer zoveel als in de huidige situatie. Bijna alle 9.000 scholen in Nederland maken gebruik van software van Microsoft.

Volgens L. Verheggen, bestuurder van de Algemene Onderwijsbod, komt de prijsverhoging hard aan bij de scholen. ,,Hier hebben ze in hun begroting geen rekening mee gehouden.'' Verheggen gaat volgende maand bij het ministerie van Onderwijs pleiten voor een hoger schoolbudget voor computergebruik. Microsoft voert de prijsverhoging door omdat het bedrijf alle tarieven voor Europa meer gelijk wil trekken.

Volgens E. Visser, marketing manager van Microsoft, betalen Nederlandse scholen al jaren veel minder dan andere Europese scholen en minder dan de winkelprijs. ,,Aan die regeling is nu in overleg met de scholen een einde gekomen.'' Ook na de prijsverhoging blijven de kosten voor scholen in Nederland lager dan in andere Europese landen, waar tussen de 40 en 50 euro moet worden betaald.

Directeur N. van Trigt van APS, een intermediair die namens basisscholen met Microsoft heeft onderhandeld, noemt de prijsverhoging niet ,,overvraagd''. ,,Gemiddeld zal slechts 5 à 6 procent van het schoolbudget voor computergebruik op gaan aan software'', zegt Van Trigt. Volgens directeur T. van Nood van SLB, die namens de middelbare scholen heeft onderhandeld, blijft Nederland een prijsvoordeel behouden omdat alle scholen gemeenschappelijk software inkopen. Hij vindt de prijsverhoging die nu wordt doorgevoerd vervelend maar onvermijdelijk. ,,Wij hebben er alles aan gedaan om de prijs zo laag mogelijk te houden, maar om een verhoging konden we niet heen.''

Tot nu toe hebben SLB en ABS geen klachten van scholen ontvangen.