Ruimte voor drachtige varkens

In Florida hebben drachtige varkens uitzicht op grotere behuizing. Dat vindt het Hooggerechtshof. De uitspraak in de zaak, aangespannen door groeperingen die ijveren voor de bescherming van dierenrechten, maakt de weg vrij voor een referendum over de kwestie. Landbouwbedrijven in Florida hebben het bestaan van het probleem ontkend, maar een referendum vinden zij onnodig.