Pas verschenen: Non fictie

Mathijs Sanders: Het spiegelend venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur 1870-1940. Vantilt, 400 blz. € 25,–

Sanders beschrijft de literatuuropvat- tingen van drie generaties katholieke schrijvers tussen 1870 en 1940. De spanning tussen literaire moderniteit en katholicisme is de rode draad. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de katholieke jongerenbeweging tijdens het Interbellum.