NS vooral zelf debet aan vele vertragingen

De slechte prestaties van de Nederlandse Spoorwegen over het afgelopen jaar zijn voor het overgrote deel veroorzaakt door het bedrijf zelf en niet door derden of door factoren van buiten. Dit blijkt uit metingen van de Railverkeersleiding van NS, die de onderbouwing vormen voor het punctualiteitscijfer van 79,9 over 2001.

Deze feiten staan haaks op de mededelingen, eerder deze maand, van voormalig president-commissaris Timmer van NS dat de slechte prestaties in het laatste kwartaal van 2001 voortvloeiden uit technische storingen en weersomstandigheden.

Al het feitenmateriaal bij elkaar maakt duidelijk dat NS Reizigers verantwoordelijk is voor 60,2 procent van de onregelmatigheden in het afgelopen jaar. Uit een andere statistiek blijkt dat het bedrijf zelf gezorgd heeft voor bijna 73 procent van de hinder die de verkeersleiding ondervond bij het op tijd laten rijden van de treinen.

Uit de cijfers blijkt ook dat de prestaties van de spoorwegen vorig jaar over de hele linie slechter waren dan in 2000, maar dat ze vooral in het laatste kwartaal naar beneden zakten. In 2001 vielen ruim 1.500 treinen meer uit dan in 2000.