Niets is perfect, ook het Damrak niet

Dat de aandelenmarkt imperfect is, en dus niet alle informatie in de koersen is verwerkt op het moment dat die informatie beschikbaar is, is de laatste jaren door het merendeel van de professionals geaccepteerd. Toch blijft het verbazingwekkend hoe rendement gehaald kan worden uit informatie die iedereen al zou kunnen hebben.

Zo ontpopt de jaarlijkse herschikking van de AEX-index zich nu al geruime tijd als een Kroniek van een Aangekondigde Winst. 1 maart aanstaande wordt, zoals elk jaar, de samenstelling en de weging van de AEX-index aangepast. Fondsen die te licht zijn geworden, of om andere redenen niet meer in aanmerking komen, vallen er uit. Dit jaar worden dat hoogstwaarschijnlijk UPC en Versatel. Fondsen die juist aan zwaarte hebben gewonnen, maken hun entree. Dit jaar worden dat vrijwel zeker Van der Moolen en hoogstwaarschijnlijk CMG.

Van de fondsen die in de AEX-index blijven, verandert hun gewicht in die index, op basis van de veranderde beurswaarde in het afgelopen jaar.

Hoewel de precieze weging pas op het laatst bekend wordt, hebben beleggers al lang van te voren een duidelijke indicatie van wie de `winnaars' zijn (grotere weging of entree in de index) en wie de `verliezers (lagere weging of verdwijnen uit de index). Omdat veel grote beleggers de index nabootsen zullen die aandelen van de winnaars op moeten nemen, en aandelen van de verliezers moeten afstoten. Dat leidt tot de aanname dat de koersen van de winnaars stijgen, en die van de verliezers dalen.

Toch doet dat koerseffect zich niet al lang van tevoren voor. R. Doeswijk van de beleggingsonderzoeksinstelling Iris (Robeco en Rabo) heeft nu in een onderzoek naar de AEX-herwegingen over de laatste acht jaar vastgesteld dat zich op de korte termijn flinke koerseffecten voordoen bij de winnaars. Een gelijk gewogen portefeuille van winnaars deed het over de 34 dagen voor een AEX-herweging gemiddeld 3,5 procent beter dan de hele beurs. Een portefeuille van winnaars die gewogen is naar de omvang van de opwaartse herziening van elk fonds, deed het zelfs 7,4 procent beter. Slechts in één jaar deed het effect zich niet voor.

Opmerkelijk genoeg viel er volgens Iris gemiddeld geen significante winst te halen uit het speculeren tegen verliezers. En, nog opmerkelijker: hoewel de aandacht voor de koerseffecten van AEX-herweging de laatste jaren flink is toegenomen, vertoonde het winnaarseffect zelf geen enkel teken van vermindering. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Een gewaarschuwd belegger blijft gewoon een gewaarschuwd belegger.