Minder werklozen in 2001

De werkloosheid in Nederland is ook in het vierde kwartaal van 2001 op een laag niveau gebleven. Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, stonden in deze periode gemiddeld 135.000 mensen geregistreerd als werkloze.

Daarmee kwam het gemiddelde aantal werklozen over heel 2001 uit op 146.000 of 1,9 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn er 42.000 minder dan in 2000. Vooral in de maanden maart en april van 2001 daalde het werkloosheidscijfer sterk.

Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week, alsmede mensen die geen werk hebben of in ieder geval minder dan twaalf uur per week.

Tussen begin 1992 en begin 1994 steeg de werkloosheid in Nederland in hoog tempo. Het aantal geregistreerde werklozen bereikte in het eerste kwartaal van 1994 een top van 500.000. Daarna zette een daling in. In vijf jaar tijd halveerde het aantal geregistreerde werklozen.

De sterkste daling vond plaats in de periode van 1997 tot en met 1999. In mindere mate zette deze daling zich voort in de jaren 2000 en 2001. Wel was er in 2001 volgens het statistiekbureau voor voor het eerst in zeven jaar sprake van een afname van het aantal vacatures.