Meer controle tuinbouw

Het ministerie van Sociale Zaken gaat scherper controleren op illegale seizoensarbeid in de tuinbouw. Tuinders die worden betrapt met werknemers zonder werkvergunning, worden hard aangepakt.

Dat heeft minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren aangekondigd bij de start van een project om tuinders te helpen bij de werving van personeel. Volgens Vermeend is er ,,geen enkel excuus meer'' voor illegale seizoensarbeid in de tuinbouwsector, nu zij hulp kunnen krijgen bij het vinden van legale krachten.

Tuinders hebben naar schatting jaarlijks 100.000 extra arbeidskrachten nodig in oogsttijd. Veelvuldig maken zij daarbij gebruik van zwartwerkers en illegale werknemers van buiten de Europese Unie. Met name uit Oost-Europese kandidaat-EU-landen als Bulgarije is de toestroom groot.

Tuinders die in eigen kring niet voldoende personeel vinden, kunnen nu terecht bij landbouworganisatie LTO voor bemiddeling bij het vinden van legale arbeiders binnen de Europese Unie. Mocht dat niet lukken, dan wordt het makkelijker met hulp van LTO een werkvergunning aan te vragen bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) voor werknemers van buiten de Europese Unie. Daarnaast gaat het ministerie van Sociale Zaken loonbedrijven certificeren die hebben aangetoond te goeder trouw te werken. Dat wil zeggen dat zij legale werknemers leveren en zich houden aan het wettelijk minimumloon, belastingen en premies afdragen en voor goede arbeidsomstandigheden zorgen. Arbeidsinspectie zal extra letten op niet-gecertificeerde loonbedrijven en tuinders die zich niet hebben laten registreren.

LTO verwacht dat met de nieuwe aanpak zo'n 15.000 vacatures kunnen worden vervuld. Volgens de organisatie zijn inmiddels 1.100 vacatures aangemeld voor het project door telers van asperges, aardbeien en bomen. Alle meldingen komen uit de zuidelijke provincies, waar al voorlichtingsbijeenkomsten zijn georganiseerd. Er zijn steunpunten in Tilburg (voor Brabant en Zeeland) en Horst (voor Limburg). Elders in het land worden nog steunpunten ingericht. Bloembollenkwekers hebben zich niet bij het project aangesloten.