Lening voor Turkse agenten

Turkse agenten kunnen van de politie een renteloze lening en vier weken onbetaald verlof krijgen om hun dienstplicht in Turkije af te kopen.

De politie hoopt zo de beschikking te krijgen over meer Turkse agenten.

Veel jonge Turken beschikken zowel over de Nederlandse als de Turkse nationaliteit. Om hun Turkse nationaliteit niet te verliezen, moeten ze voor hun 39ste levensjaar in Turkije hun dienstplicht vervullen. Deze duurt 18 maanden, maar kan worden afgekocht met een bedrag van bijna 5.000 euro en een militaire training van vier weken in Turkije. De regeling, een initiatief van de Raad van Hoofdcommissarissen, is zowel bedoeld voor aspirant-agenten als voor Turken die al in dienst zijn bij de Nederlandse politie.

Op dit moment werken er naar schatting 100 à 200 agenten van Turkse afkomst bij de Nederlandse politie. ,,De Turkse dienstplicht is een belemmering om bij de politie te gaan, of leidt ertoe dat ze hun baan opzeggen'', zegt directeur J.Siemers van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit van de politie. Dit centrum moet de integratie en instroom van minderheidsgroeperingen bij de Nederlandse politie bevorderen.

Enkele tientallen Turkse agenten hebben volgens Siemers tot dusver gebruikgemaakt van de regeling. ,,Zij schoven het probleem voor zich uit. Maar naarmate je ouder wordt, wordt het probleem alleen maar groter.'' Als Turken hun dienstplicht niet vervullen, lopen ze het risico bij terugkeer in eigen land te worden opgepakt.