Enron breekt met zijn accountant

Het vrijwel failliete Amerikaanse energieconcern Enron doet geen zaken meer met zijn accountant Andersen.

Enron-topman Ken Lay verklaarde gisteren dat hij Andersen, dat in 2000 ongeveer 1 miljoen dollar per week verdiende met zijn werk voor Enron, het voordeel van de twijfel had willen gunnen bij het onderzoek van de boekhouding. ,,Maar gezien de recente gebeurtenisen, zoals het vernietigen van documenten door personeel van Andersen en de disciplinaire maatregelen tegen verscheidene partners van Andersen in zijn kantoor in Houston, konden we niet langer wachten'', aldus Lay.

Een woordvoerder van Andersen zei gisteren op zijn beurt dat de zakelijke relatie met Enron al eindigde toen het bedrijf (eind vorig jaar) surseance van betaling aanvroeg. Hij voegde er aan toe: ,,Andersen zal de kwesties die in verband staan met de ineenstorting van Enron op een open en onpartijdige manier behandelen.''

Enron is in moeilijkheden geraakt door miljarden aan schulden buiten de boeken te houden. Andersen zou daaraan hebben meegewerkt. Er is een memo uit februari vorig jaar boven water gekomen, waaruit blijkt dat Andersen weet zou hebben gehad van de boekhoudkundige malversaties. Het accountantsbureau zou zich toen hebben afgevraagd of het Enron als klant moest houden.

In de VS heeft het schandaal tot een grote controverse geleid jegens de accountantsprofessie. De door president Bush benoemde voorzitter van de beurstoezichthouder, Harvey Pitt, pleit nu voor streng toezicht op de controleurs zelf. Diens voorganger bepleitte een strenge scheiding tussen controle en advies, maar dat idee werd toen door de accountantslobby afgeschoten.

Een vereniging van Amerikaanse belastingbetalers heeft de financiën van Enron in de periode 1996-2000 tegen het licht gehouden. Het concern blijkt over die jaren geen belasting te hebben betaald en 400 miljoen dollar aan belasting te hebben teruggekregen.

Volgens de vereniging heeft Enron honderden dochterbedrijven in belastingparadijzen gebruikt en aandelenopties als aftrekposten opgevoerd om geen belasting te hoeven betalen. ,,Na aftrek van belastingen verdienden ze méér dan voor aftrek van belastingen'', aldus de vereniging.