Elsschot 4

De bijdrage van Arjen Fortuin in Boeken van 21 december behoeft een kleine correctie. Elsschots pakkende credo, dat in kunst niet mag worden geprobeerd, zoals men ook niet probeert te baren, werd voor zover mij bekend niet door hem gezegd tegen Karel de Jonkheere, maar hoogstens tegen Karel Jonckheere. Veel bekender overigens is die bewuste opmerking in de inleiding bij de roman Kaas. Ernstiger is de manier waarop Fortuin de eerste zin van Elsschots gedicht `Van der Lubbe' mishandelt. Elsschot schreef: `Jongen, met je wankel hoofd' Fortuin maakt ervan: `Jongen, met je hangend hoofd', wat het complex van associatie en beeld, dat het bijzonder treffende woord `wankel' oproept, bot teniet doet.

Naschrift Arjen Fortuin:

Er bestaan verschillende versies van het gedicht aan Van der Lubbe. Het in het jongste nummer van tijdschrift `De Parelduiker' gereproduceerde typoscript, gedateerd 16/1/1934 en ondertekend `Willem Elsschot' begint met de regel `Jongen, met je hangend hoofd'.