Elsschot 3

Als aanvulling op `Een roeping is een misverstand' van Arjen Fortuin (Boeken 21 december 2001) wil ik de volgende twee punten naar voren brengen.

De naam van het gehucht Blauberg komt in Elsschots werk niet alleen terug in de naam van de Duitser Grünewald, een van de personages uit Villa des Roses. De gebeurtenissen in Elsschots huiveringwekkende roman De Verlossing (1916) spelen zich af in Groenwoud, in werkelijkheid gaat het hier om Blauberg. Daar woonde een oom van moederszijde van Elsschot, Philip van Elst, in de roman de vrijdenker Pol van Domburg. Elsschot bracht er samen met Fine en kinderen vakanties door. In deze roman treden zij op als de vrijdenkende neef Frits van Hemeldonck met vrouw en kind (zie ook: Villa Elsschot van Guido Lauwaert).

Over de achtergrond van `Het huwelijk' is veel gespeculeerd. Sommige Elsschot-kenners beweren dat Elsschot tot het schrijven ervan geïnspireerd werd door wat hij in Blauberg hoorde en zag. Voor degenen die De Verlossing gelezen hebben een aanvaardbaar standpunt. En als je in je achterhoofd houdt dat het conflict tussen vrijdenker en pastoor zoals beschreven in De Verlossing gebaseerd is op de werkelijkheid, zou dat ook wel eens kunnen gelden voor `Het huwelijk' en zou dit gedicht dan toch op autobiografische gegevens berusten. Al gaat het dan om een ander huwelijk dan dat van Elsschot en Fine.