Elsschot 2

In de Boekenbijlage van 4 januari wijst A.G. van Melle op het bestaan van Elsschots Brief aan mijn Zoon uit 1939, dat jammer genoeg nooit in zijn Verzameld Werk is opgenomen. Volgens Van Melle zou de teneur van dit stuk onmiskenbaar pro-Duits zijn. Dat is echter geenszins het geval. De strekking ervan is veeleer radicaal pacifistisch. Daarmee kan een mens het hartelijk oneens zijn, zelf zou ik ook niet weten hoe we van Hitler afgekomen zouden zijn zonder wapengeweld. Dat neemt niet weg dat het hier gaat om het meest indrukwekkende stuk proza dat Elsschot voortgebracht heeft. Ter adstructie zou ik er graag uit citeren, maar als ik daaraan begin, is het eind zoek.

Men oordele daarom liever zelf. Het stuk, dat niet meer dan vijf bladzijden druks beslaat, is te vinden in: Willem Elsschot, Zwijgen kan niet verbeterd worden, een verzameling tot dan toe ongepubliceerde teksten van Elsschot, bijeengebracht door A. Kets-Vree. Amsterdam/Borsbeek 1979, ISBN 90 6213 0828.