Besmet kalfsvlees geëxporteerd

Vlees van een Nederlands kalf dat is besmet met het verboden antibioticum chlooramfenicol, is aangetroffen in Duitse, Franse en Oostenrijkse winkels. Dat meldde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) gisteren. Het besmette kalfsvlees had vernietigd moeten worden, maar kwam door een administratieve fout toch in omloop. In Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk zijn inmiddels recall-acties gestart, om het vlees zo snel mogelijk uit de handel te nemen.

Chlooramfenicol mag volgens Europese regels niet aan vee worden toegediend, omdat het voor de mens een mogelijk dodelijke stof is. Het antibioticum leidt in ongeveer 1 op de 500.000 gevallen tot een onbehandelbare vorm van bloedarmoede. Het middel wordt alleen in uitzonderlijke gevallen nog aan mensen toegediend, in de vorm van oogdruppels of huidzalf.

Het besmette kalfsvlees kwam in omloop na een administratieve fout van het Wageningse instituut Rikilt, dat land- en tuinbouwproducten controleert op verboden stoffen. Door verwisseling van gegevens, leek het alsof het besmette vlees in orde was. De lever en de tong zijn geëxporteerd naar Oostenrijk en Franrijk, de rest naar Duitsland.

Eerder deze week werd duidelijk dat ook garnalen die besmet waren met chlooramfenicol, via Nederland zijn geëxporteerd naar Duitsland. De schaaldieren zijn daar verwerkt in diervoer en verkocht aan Duitse boeren. De garnalen waren afkomstig uit China. De besmette partij van 27,5 ton, opgekocht door vishandelaar Mooijer-Volendam, was aangeboden aan het Volendamse bedrijf Kras Recycling, die de partij eigenlijk had moeten vernietigen. Dat is niet gebeurd.

Minister Brinkhorst (LNV) schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederlandse boeren nog regelmatig gebruik maken van verboden groeibevorderaars, zoals chlooramfenicol. Uit een onderzoek van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV), uitgevoerd in 2000, blijkt dat 18 van de 2.999 controles positief waren.