45 mln voor aanpak CO2

Nederland betaalt de Wereldbank 45 miljoen euro voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden. De beoogde besparing van 10 megaton kooldioxide (CO2) mag Nederland bijschrijven op de op de klimaattop van Kyoto afgesproken vermindering van in totaal 250 megaton.

Minister Pronk (Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) heeft hiertoe een contract voor drie jaar gesloten met de International Finance Corporation van de Wereldbankgroep, die klimaatprojecten uitzoekt in ontwikkelingslanden.

Nederland heeft in Kyoto beloofd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2012 6 procent onder het niveau van 1990 ligt. In het kabinet is afgesproken dat de helft van die besparing in Nederland moet plaatsvinden .