Succesvolle minister-president van deelstaat Saksen weg na affaires

Kurt Biedenkopf, minister-president van de Duitse deelstaat Saksen, legt op 18 april voortijdig zijn ambt neer. Het imago van de 71-jarige CDU-politicus was door een reeks grotere en kleinere affaires aangetast, waardoor hij op steeds minder steun uit zijn eigen partij kon rekenen.

Biedenkopf, de langst zittende minister-president in een Oost-Duitse deelstaat, hij regeerde sinds 1990, gold als succesvol politicus. In de volksmond werd hij respectvol `Koning Kurt' genoemd. Biedenkopf lokte met omvangrijke subsidies investeerders uit West-Duitsland en het buitenland. Van de honderd belangrijkste ondernemingen in de nieuwe deelstaten zijn er 37 in Saksen gevestigd, waaronder drie fabrieken van Volkswagen, chipfabrieken van Siemens en AMD en de nog te bouwen fabriek van BMW in Leipzig. Biedenkopf hoopt dat rond de industriële ondernemingen netwerken van toeleveranciers zullen groeien. Desondanks ligt de werkloosheid in Saksen met ruim zeventien procent overigens ruim boven het landelijk gemiddelde van negen procent.

Eind 1999 haalde Biedenkopf voor zijn CDU een absolute meerderheid, maar al in het voorjaar van 2000 diende zich de eerste affaire aan: Saksen leed een miljoenenverlies op de exploitatie van een kantoorgebouw in Paunsdorf, en Biedenkopf werd verweten dat hij zijn invloed had aangewend om bevriende huurders met lage huren een dienst te bewijzen. Toen vorig jaar bleek dat hij te weinig huur voor zijn ambtswoning had betaald, maakte hij snel 122.800 mark over. Eind vorig jaar kwam aan het licht dat de Biedenkopfs bij Ikea, dat nooit korting geeft, 15 procent korting had bedongen.

Als mogelijk opvolger heeft zich gisteren aartsrivaal Georg Milbradt gemeld, die vorig jaar zeer tegen de zin van Biedenkopf tot regionaal CDU-voorzitter werd benoemd. Een verbolgen Biedenkopf maakte gisteren bij de aankondiging van zijn vertrek duidelijk dat hij geen vinger meer zal uitsteken voor de partij als Milbradt hem inderdaad opvolgt.