Schietbevoegdheid

`Kwart agenten schiet onbevoegd', meldt deze krant op 10 januari. Dat blijkt echter slechts te gaan om een kwart van de agenten die betrokken zijn geweest bij schietincidenten met letsel. Maar ook die informatie is van weinig waarde want wat er echt aan de hand is weten we pas wanneer we ook weten welk deel van alle agenten schietbevoegdheid mist en hoeveel van alle agenten bij schietincidenten betrokken raken en wat daar de afloop van is. Pas dan kun je bekijken wat de mogelijke relatie is van gemis aan schietbevoegdheid, het betrokken raken bij schietincidenten en het daarbij veroorzaken van letsel. Bovengenoemd bericht verschaft dus slechts schijninformatie, en dat lijkt mij nadeliger dan geen informatie.