Ruzie over nieuw WAO-stelsel

Tussen staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken, VVD) en de sociale partners is ruzie ontstaan over een nieuw WAO-stelsel. De vakcentrale FNV vindt dat Hoogervorst met eigen berekeningen de onderhandelingen over de WAO in de Sociaal Economische Raad (SER) probeert te frustreren.

Het akkoord dat de vakbonden en de werkgevers in de SER hebben bereikt over een nieuw WAO-stelsel gaat volgens vertrouwelijke berekeningen van ambtenaren van Hoogervorst twee miljard euro meer kosten dan nu het geval is, omdat volledig arbeidsongeschikten een hogere uitkering krijgen (75 procent van het loon over de laatste drie jaar). Maar daarbij wordt ervan uitgegaan dat het stelsel, waarover de vakbonden en werkgevers een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt, geen effect zal hebben op de instroom van aantal arbeidsongeschikten. ,,Hoogervorst heeft wel een heel pessimistisch wereldbeeld'', zegt de FNV-woordvoerder. De SER verwacht wel een forse verlaging van de instroom: van circa 100.000 nieuwe WAO'ers nu, naar 25.000 straks. Dat zou juist een besparing opleveren van bijna twee miljard euro.

Volgens de FNV probeert Hoogervorst met het laten uitlekken van deze cijfers de SER en het Centraal Planbureau, dat vanmiddag berekeningen gereed moet hebben, voor de voeten te lopen. Ook bij werkgeversorganisatie VNO-NCW is irritatie ontstaan over de rol van Hoogervorst. ,,We hebben afgesproken dat het CPB berekeningen maakt, niet Sociale Zaken'', aldus een zegsman van VNO-NCW. [Vervolg WAO: pagina 2]

WAO

SER-plan gaat VVD niet ver genoeg

[Vervolg van pagina 1] 1Door effecten van het SER-plan als negatief in te schatten zou Hoogervorst binnen het kabinet de weg willen vrijmaken voor scherpe maatregelen dan die de SER voorstel. Hoogervorst wil nog niet op het SER-akkoord reageren, maar van de VVD-bewindsman is bekend dat hij dit niet ver genoeg vindt gaan. De SER wil dat alleen nog zieke werknemers van wie vast komt te staan dat ze vijf jaar niet meer kunnen werken een WAO-uitkering krijgen. Al eerder liet Hoogervorst doorschemeren dat de SER te veel verwacht van een strenge keuring. Hij wil onder meer dat iemand eerst vijf jaar gewerkt moet voordat hij voor een WAO-uitkering in aanmerking kan komen. De PvdA en vakbonden zijn daar fel tegen.

Het CPB was vanmorgen nog niet klaar met de berekeningen. Volgens een zegsman van de SER zou het planbureau vanmiddag of misschien zelfs morgenvroeg pas gereed zijn, als de SER in een voltallige samenstelling een vergadering houdt over de WAO. Alleen als het CPB inschat dat het SER-plan geringe of helemaal geen effecten heeft, kan dat het akkoord nog dwarsbomen. Het kabinet wil voor de verkiezingen in mei wetgeving voor een nieuwe WAO-regeling in de steigers hebben staan. De verwachting is dat het kabinet het SER-plan grotendeels zal overnemen, als dit tenminste tot verlaging van het aantal WAO'ers leidt.