Kunstbeurs voor studenten

De Rijksuniversiteit Groningen heeft als eerste universiteit een kunstbeurs voor studenten ingesteld. Voor de inzender van het beste voorstel ligt vijfduizend euro klaar om zijn project in het studiejaar 2002/2003 uit te voeren. Alle mogelijke artistieke uitingen komen voor de geldprijs in aanmerking. Zowel groepen als individuen kunnen meedingen. De voorstellen worden door een jury beoordeeld op originaliteit, doordachtheid en kans van slagen. De jury wordt voorgezeten door directeur Kees van Twist van het Groninger Museum. Studenten kunnen tot 1 april projectvoorstellen indienen.