Justitie wil prefab-cellen op Schiphol plaatsen

Justitie zal een contingent prefab-cellen die eerder dienst hebben gedaan als noodvoorziening bij de Bijlmerbajes, in de omgeving van Schiphol plaatsen.

De prefab-cellen die bij de Bijlmer weg moesten na de komst van het Grenshospitium, kunnen volgens de leverancier, Ursem Unit Bouw, binnen drie weken operationeel zijn.

Directeur Ursem is gisteren door justitie gevraagd of het mogelijk is de op een opslagterrein geparkeerde mobiele cellen weer gebruiksklaar te maken. Volgens Ursem gaat het om volwaardige celcomplexen waar elke gedetineerde tien vierkante meter en desgewenst een toilet, tot zijn beschikking heeft.

Volgens Ursem zijn deze prefab-cellen ,,net zo geschikt voor het plaatsen van twee gedetineerden op een cel als normale huizen van bewaring zijn.'' Zijn cellen hebben een minimale levensduur van tien jaar; op het terrein van de Bijlmerbajes hebben ze volgens hem jarenlang naar volle tevredenheid gefunctioneerd.

Ursem zegt op langere termijn meer cellencomplexen aan justitie te kunnen leveren. Zijn bedrijf leverde de afgelopen jaren onder meer opvangcapaciteit voor het huisvesten van asielzoekers.

Justitie heeft gisteren het gevangenispersoneel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verzekerd dat het niet zal worden ingezet voor de extra celcapaciteit ten behoeve van de drugskoerierproblematiek op Schiphol. Volgens woordvoerster Merlijn van de AbvaKabo is in dat overleg toegezegd dat DJI-personeel zal worden ontzien zolang de werkdruk in huizen van bewaring nog zo hoog is als nu het geval is. Overigens verwacht Merlijn dat ook ander bewakingspersoneel, zoals militairen of de marechaussee op problemen zal stuiten als het te maken krijgt met meer gedetineerden op een cel.

Justitie kon vanochtend niet bevestigen dat de voormalige Amsterdamse prefab-cellen inderdaad op Schiphol worden ingezet. Schiphol-directeur Cerfontaine heeft al eerder laten weten dat de luchthaven bereid is grond of gebouwen voor extra celcapaciteit beschikbaar te stellen. Voordeel van noodbouw op Schiphol is dat geplande bouwprojecten minder vertraging oplopen door procedures omdat er geen omwonenden zijn en er dus ook geen bezwaren zullen komen. De meest betrokken ministers bij de Schipholproblematiek (Justitie, Defensie, Verkeer en waterstaat, Financiën en premier Kok) hebben gisteren overleg gehad in het `Torentje' over een plan van aanpak om op grotere schaal drugskoeriers aan te houden. Daarbij was volgens betrokkenen bij de douane in ieder geval uitbreiding van het aantal cellen in de vorm van prefab-containers en meer douane en marechaussee voor het Schipholteam aan de orde. De vakbonden voor marechaussee, militairen en politie zijn geen voorstander van bewakingstaken waarbij meer dan een gedetineerde in een cel geplaatst wordt. Voorzitter W. van der Linden van de vakbond ACOM vreest dat de inzet van marechaussee ten koste gaat van het opsporingswerk. ,,Dan gooi je het kind met het badwater weg''. Van der Linden acht het bovendien uitgesloten dat militairen worden ingezet, omdat die 'voor geen meter' zijn opgeleid voor bewaking.

Vandaag werd ook bekend dat Duitsland bereid is cellen aan Nederland beschikbaar te stellen voor de opvang van drugskoeriers. Daarvoor is een rechtshulpverzoek voldoende, melden de GPD-bladen. Geruchten dat er door Nederland al eens een beroep zou zijn gedaan op Duitse celruimte worden door Justitie weersproken.