Ex-bewoners Roombeek niet terug

De belangstelling onder voormalige woningeigenaren om terug te keren naar de door de vuurwerkramp in mei 2000 verwoeste wijk Roombeek in Enschede is minimaal.

Van de in totaal 250 eigenaar-bewoners hebben zich slechts drie woningeigenaren gemeld die zeker terug willen.

Zij hebben hun grond verkocht aan de gemeente op voorwaarde dat ze een vergelijkbaar perceel in de wijk krijgen aangeboden. Bewoners kunnen ook, voor zover de nieuwe inrichting van de wijk dit mogelijk maakt, hun oude perceel terugkopen. Vijftien eigenaren hebben hier tot dusver serieuze belangstelling voor getoond, maar zij hebben nog geen beslissing genomen.

Terugkopen van het oude perceel kunnen eigenaren doen tot 1 april. Een woordvoerster van de gemeente verklaart de geringe belangstelling om dat te doen uit het feit dat veel eigenaar-bewoners tevreden zijn met hun nieuwe woonomgeving. ,,Kinderen gaan daar naar school, men wil niet opnieuw verhuizen.''

Bij het maken van een ontwerp van de nieuwe wijk hebben de gemeente en architect zich laten leiden door de wensen van de oud-bewoners. Veel bewoners gaven bij de inspraakavonden al aan dat zij de wederopbouw te lang vinden duren.

Volgens de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede zijn daarnaast veel bewoners emotioneel nog niet toe aan de voorbereiding voor een terugkeer. ,,Ze zijn nog druk bezig met de verwerking'', aldus een woordvoerster.

Onder de voormalige huurders is de belangstelling om terug te keren naar Roombeek overigens groter. In een peiling van de woningcorporaties heeft 30 procent van de in totaal 310 huurders aangegeven in principe te willen terugkeren naar de verwoeste wijk. Zij kunnen wachten met hun beslissing tot kort voor de oplevering van de woningen.

De eerste opgeknapte woningen aan de rand van het rampgebied zijn in de zomer van dit jaar klaar. In september begint de bouw van de nieuwe woningen. In totaal komen er in de wijk Roombeek 1.400 woningen. Dat is aanzienlijk meer dan vóór de vuurwerkramp anderhalf jaar geleden, omdat nu ook oude bedrijfsterreinen worden bebouwd.