Duits tekort zorg EU

De Duitse regering krijgt binnenkort een officiële waarschuwing van de Europese Commissie over het oplopen van het begrotingstekort. Dit heeft de Duitse zakenkrant Handelsblatt vanmorgen gemeld.

Het zou de eerste maal zijn dat een dergelijke formele waarschuwing wordt gegeven sinds de oprichting van de Europese Monetaire Unie in 1999. Het Verdrag van Maastricht verbiedt de deelnemende landen hun begrotingstekort te overschrijden met meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens vandaag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Statistische Bundesamt is in Duitsland het tekort opgelopen tot 53,8 miljard euro, 2,6 procent van het bbp.

De vrees bestaat dat de druk op de regering om met leningen haar uitgaven nog meer op te voeren alleen maar toeneemt. Want vooral Duitsland, Europa's grootste economie, lijdt onder de neergaande conjunctuur. Bij het opvoeren van de uitgaven komt de grens van 3 procent snel in zicht, is de vrees in Brussel.