Drugssmokkel 1

Wegens tekort aan cellen worden drugssmokkelaars doorgelaten. Tijd voor de overheden belangen af te wegen. In het Scheveningse gevangeniscomplex wordt een groot aantal cellen bezet door verdachten bestemd voor het Joegoslaviëtribunaal. Het hemd is nader dan de rok.

Het is een Nederlands zwaarwegend belang om drugshandelaren te weren. Het Tribunaal raakt geen direct Nederlands belang. De keuze ligt voor de hand; maak die cellen vrij voor de smokkelaars. Nederland moet eigen belang dienen, de VN de hare. De behartiging van internationale belangen gaat Nederlands capaciteit kennelijk te boven.