Bouwwereld wil weer vergoeding

De bouwsector wil dat opdrachtgevers weer worden verplicht om bedrijven die een offerte hebben uitgebracht, maar de opdracht niet krijgen, een rekenvergoeding te betalen. Werkgeversvereniging Algemeen Verbond Bouwbedrijven AVBB heeft dit gisteren bepleit.

In 1993 verbood de Europese Commissie deze constructie. Offertes uitbrengen en daarvoor kosten maken hoort volgens de Europese mededingingsautoriteiten tot het ondernemingsrisico. In het meest recente aanbestedingsreglement wordt de mogelijkheid tot rekenvergoedingen opengehouden.

Het AVBB wil die mogelijkheid nu omzetten in een verplichting voor opdrachtgevers. De werkgeversvereniging denkt dat dit nu wel door de Europese autoriteiten zal worden goedgekeurd.

Het AVBB heeft gisteren een gedragscode voor de aangesloten bouwbedrijven gepresenteerd. Door deze gedragscode kunnen bouwbedrijven worden uitgesloten van aanbestedingen wanneer zij de regels overtreden. ,,Het vertrouwen in de bouwsector is geschaad door beschuldigingen van bouwfraude'', zegt de AVBB-woordvoerder. ,,Door deze gedragscode hopen wij dit te herstellen.'' Het verbond zegt niet te twijfelen aan de goede intenties van bouwbedrijven. ,,Iedereen moet zich aan de wet houden, maar deze code kan daartoe een extra stimulans zijn.''

Bestuursvoorzitter C. Reigersman van HBG, een van Nederlands grootste bouwbedrijven, schaart zich achter het voorstel om de rekenvergoeding weer verplicht te stellen. HBG is een van de bedrijven die fraude pleegden bij de aanleg van de Schipholtunnel. Het concern wordt ook in de meest recente beschuldigingen van bouwfraude als verdachte genoemd.

Reigersman: ,,Opdrachtgevers en bouwers hebben vaak een andere belevingswereld wanneer het gaat om de kosten die voor offertes zijn gemaakt. Wij zijn soms grote bedragen kwijt voor een offerte. Zo maakten wij voor zes projecten van de HSL-zuid offertes, die ons in totaal 24,7 miljoen gulden kostten. Daarvan hebben we maar vier miljoen gulden vergoed gekregen. Het aanvragen van offertes moet geen vrijblijvende activiteit zijn.''