Autoriteit

De terugkeer van de Autoriteit op aarde. Waar is die hoofdletter A in het eindejaarshoofdartikel een verwijzing naar? Het klinkt bijbels evenals `het Gouden Kalf' en `De Wetten'. Maar het wordt al snel duidelijk: Bush blijkt de leider te zijn die, als een Mozes van onze tijd, die wetten en regels zal gaan uitvoeren.

Er is in deze krant veel geschreven over verlichting en de seculiere maatschappij, maar via deze beeldspraak weet u die klip listig te omzeilen en kunt u Bush toch bekleden met een autoriteit die we vroeger, toen we nog geloofden, alleen aan Hem toeschreven.

Daarmee onthult u, ongewild misschien, precies wat er op dit moment gaande is. Maar de vragen, die als het ware automatisch omhoog zouden moeten borrelen stelt u niet; wie staat er achter die Autoriteit, wie controleert Haar?

Netzomin vermeldt u, dat die Autoriteit steeds meer de neiging heeft zich te onttrekken aan het afleggen van verantwoording aan wie dan ook. Dat is pas een bedreiging voor het gedachtegoed van het vrije Westen, en dat is wat er na 11 september werkelijk dreigt te veranderen.

U bent vriend van Amerika, u staat als één man achter Bush, zoveel spreekt uit elk van uw artikelen. Maar juist door zo klakkeloos achter de Autoriteit te gaan staan, staat u toe dat die autoriteit zijn eigen wettelijke basis ondergraaft, ondermijnt u het gedachtegoed dat u meent te verdedigen, en bewijst u zowel uw krant, als uw lezers, als uw vermeende vijanden, een slechte dienst.