Amsterdam Zuidoost

Hans Moll beschrijft in het artikel kop `Zwart-wit tegenstellingen in Amsterdam Zuidoost' (19 december) hoe H. Belliot, voorzitter van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, een door Leefbaar Zuidoost ingebrachte motie van wantrouwen overleefde.

Moll citeert in zijn verslag PvdA-raadslid Jude Kehla-Wirnkar. Dit raadslid ziet volgens hem ,,de aanval op Belliot in een zwart-wit-tegenstelling''. Kehla: ,,Wit trekt de integriteit van zwart in twijfel. Daarmee kan je altijd scoren. En wat heeft Leefbaar voor Zuidoost gedaan?'' In de woorden van Moll wijst Kehla erop dat onder Belliot de werkloosheid in de Bijlmer is gedaald, evenals de criminaliteit.

Wij vinden dat op zijn minst Leefbaar Zuidoost om commentaar gevraagd had kunnen worden. Alle partijen in de deelraad m.u.v. de PvdA hebben als hun mening in de raad uitgesproken dat afname van de werkloosheid toch in eerste instantie te maken had met het gunstige economische tij. Voorts willen wij erop wijzen dat LZ alleen al op financieel gebied het stadsdeel honderdduizenden guldens heeft bespaard. Door zelf met hulp van bewoners de jaarlijkse hoeveelheid huisvuil te schatten en de regelgeving m.b.t. vrijstelling van afvalstoffenheffing te analyseren heeft LZ in het jaar 1998 ongeveer 1 miljoen bespaard voor Zuidoost.

Ook vinden we het een teken van armoedige journalistiek dat de uitspraak ,,Wit trekt de integriteit van zwart in twijfel'', niet bij anderen is getoetst. Wij vinden dit een schadelijke en insinuerende tekst. De opzettelijke suggestie hieruit, namelijk dat etniciteit op enigerlei wijze zou kunnen samenhangen met integriteit, is naar onze mening in alle opzichten verwerpelijk en grenst aan racistisch taalgebruik van de journalist.