UMTS in Italië riskant

Leeft de geest van de hausse in de telecomsector voort in de activiteiten die Hutchison Whampoa ontplooit op UMTS-gebied? Niet alleen waagt het concern uit Hongkong moedige pogingen om vanuit het niets binnen te dringen in verzadigde markten voor mobiele telefonie als het Verenigd Koninkrijk en Italië, maar het slaagt er ook in zijn UMTS-projecten gefinancierd te krijgen.

Als je wat beter kijkt, blijkt echter dat de geldschieters zich deze keer niet zo op hun gemak voelen. Het grootste deel van het risico van het onlangs bekendgemaakte financieringspakket van 4,2 miljard euro voor het door Hutchison aangevoerde H3G-consortium in Italië wordt gedragen door de betrokken ondernemingen zelf en niet door de banken. Die hebben H3G een risicodragende lening van 1 miljard euro verstrekt met een looptijd van tien jaar. De rest van het door de banken ter beschikking gestelde geld (2,2 miljard euro) bestaat in feite uit een risicoloze lening aan Hutchison, een schuldenvrij bedrijf met een omzet van 10 miljard euro. Het laatste miljard komt van een of meer van de toeleveranciers van H3G (Ericsson, Siemens en NEC). In de UMTS-sector is een dergelijke gang van zaken gebruikelijk geworden nadat de bodem uit de markt voor telecomapparatuur was gevallen. De financierende bedrijven investeren in feite in het vermogen van H3G om geld te verdienen met de door hen geleverde apparatuur. En dat blijft een twijfelachtige zaak. H3G – evenals zijn Britse zusteronderneming – heeft zichzelf een zeer lastige taak gesteld. Het is niet niks om als vierde speler op een verzadigde markt winstgevend te worden. Hutchison ziet UMTS wellicht als een volledig nieuwe bedrijfstak, waarop nieuwkomers hun slag kunnen slaan. En H3G zal het eerste functionerende UMTS-netwerk in Italië zijn. Maar veel hangt af van de vraag of snel terreinwinst geboekt kan worden met storingsvrije datatoepassingen. Het is redelijk opmerkelijk dat de banken bereid zijn geweest om zelfs maar 1 miljard euro aan risico op zich te nemen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld