`Pijnlijk' proces is voor bank nog niet voorbij

De reorganisatie van ABN Amro in Nederland is nog niet afgelopen. Begin vorig jaar kondigde de bank de herstructurering aan. In september kregen alle werknemers een brief van de directie waarin stond of zij onmisbaar (25 procent), of misbaar (75 procent) waren. De laatste groep kon gebruik maken van een vertrekregeling of bij de bank blijven.

Met ingang van vandaag begint een nieuw selectieproces. De bank is bezig met het uitrollen van een nieuw `concept' met moderne bankwinkels in Nederland. De groep onmisbaren krijgt er sowieso een functie. Voor de overige bemanning van de kantoren moeten er uit de `misbare' blijvers geschikte medewerkers worden geselecteerd. Huug Gorter van FNV Bondgenoten verwacht dat in april dit proces zal worden afgerond. De volledige introductie van de nieuwe formule zal pas eind dit jaar klaar zijn. De FNV-bestuurder denkt dat het nog wel even onrustig zal blijven bij de bank. ,,Mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen of ze moeten verhuizen vanwege een nieuwe functie.''

Werknemers voor wie geen passende functie wordt gevonden, komen in een mobiliteitscentrum terecht. Vanuit dit centrum zoekt ABN Amro naar een passende functie voor hen binnen de bank, en dan waarschijnlijk vooral buiten de retailactiviteiten. Op eigen verzoek kan een werknemer met behulp van het mobiliteitscentrum ook buiten de bank op zoek gaan naar een nieuwe baan. Gedwongen ontslagen zullen er volgens ABN Amro niet vallen.

Het aantal vrijwillige opstappers staat gelijk aan 5.000 functies. In totaal moeten dat er 6.250 worden. De overgebleven 1.250 functies zullen in de loop van dit en volgend jaar bij de bank verdwijnen met behulp van de ouderenregeling (vervroegde uittreding) en het mobiliteitscentrum.