Opstopping bij inname munten

Veel particulieren kunnen hun guldens niet bij de banken storten, omdat een achterstand is ontstaan in de verwerking van de munten. In enkele gevallen kunnen ook winkeliers hun guldens niet kwijt.

De transporteurs die de munten bij winkels en banken afhalen lopen enkele dagen tot twee weken achter met het tellen en sorteren van het muntgeld. Waardetransporteur Brinks heeft met de banken afgesproken een week lang geen munten af te halen, zodat het bedrijf de achterstand bij het tellen en sorteren in kan lopen. Hierdoor hopen de guldens zich op bij de banken.

In een aantal bankfilialen kunnen particulieren daarom op dit moment geen kleingeld meer inleveren. ,,De service aan het publiek is niet altijd vlekkeloos'', zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Klanten krijgen in sommige bankfilialen van onder meer ABN Amro te horen dat kleingeld wisselen tot 28 januari niet mogelijk is. Een oproep van president Wellink van De Nederlandsche Bank op 1 januari aan particulieren om pas na 28 januari weer guldenmunten te storten heeft blijkbaar niet het gewenste effect gehad.

Tussen de 200 en 250 particulieren hebben bij de Consumentenbond gemeld dat ze hun guldens niet bij bankfilialen konden wisselen. De reden voor de vertraging is dat winkeliers en particulieren hun guldens sneller inleveren dan verwacht. Ook houden winkeliers zich vaak niet aan de afspraak het geld zelf te sorteren en in daarvoor bestemde zakken te doen. Een andere reden voor de vertraging is dat veel winkeliers hun geld bij de bank storten en niet rechtstreeks door TPG laten afhalen.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) meldt dat de banken inmiddels garanderen dat winkeliers hun kleingeld kunnen storten. De Consumentenbond heeft eind vorige week nog klachten hierover ontvangen van ,,enkele winkeliers''. Ook ondervinden winkeliers hinder van de vertraging, omdat ze het geld ,,pas enkele weken later'' in euro's op hun rekening krijgen, aldus het CBL.

Volgens een woordvoerder van DNB is de achterstand ,,niet met een nachtje overwerken op te lossen''. [Vervolg GULDEN: pagina 15]

GULDEN

'Afspraken onbekend'

[Vervolg van pagina 1] Een woordvoerster van ABN Amro zegt op de hoogte te zijn van twee incidenten in de afgelopen week waarbij winkeliers ,,om veiligheidsredenen'' hun munten niet bij de bank konden storten. ,,De voorraden stapelden zich op.'' Door de extra inzet van TPG-wagens afgelopen week zijn deze problemen nu opgelost.

Algemeen directeur J. van Werkhove van waardetransporteur Brinks zegt dat met winkeliers was afgesproken dat deze het muntgeld in zakken zouden voorsorteren. Daarvoor zouden ze 11 euro per zakje krijgen. Slechts eenderde van de winkeliers houdt zich daaraan. ,,Winkeliers zijn gemakzuchtig. Nu storten ze een emmer met geld bij de banken, die het op hun beurt zo bij ons afleveren.''

Volgens het CBL is 11 euro niet voldoende om de kosten van het tellen en sorteren te dekken. Een woordvoerster van het midden- en kleinbedrijf zegt dat veel winkeliers niets weten van de afspraak en dat de banken hen hiervan niet op de hoogte hebben gesteld.

Een woordvoerder van DNB zegt dat er inmiddels 1,5 miljard aan guldens is ingeleverd. Een evengroot bedrag moet nog binnenkomen. ,,Het gaat iets harder dan we verwachten.'' Volgens DNB is het capaciteitstekort met ,,een dagje overwerken'' niet opgelost. ,,Maar het is niet zo dat we het niet aankunnen.''