Lof EU voor economie Nederland

De Europese Commissie heeft Nederland lof toegezwaaid voor de bijstelling van het Nederlandse stabiliteitsprogramma voor de publieke financiën over de periode 2000-2004.

Zo gebruikt de Nederlandse regering het budgettaire beleid om het inflatierisico te beperken en de kosten voor vergrijzing op te vangen. De Europese Commissie is dan ook te spreken over het feit dat extra overheidsinkomsten in 2002 voor een derde naar lastenverlichting gaan, en niet volgens plan voor de helft. Vorig jaar werd Nederland wegens de hoge inflatie nog door de Europese Commissie op de vingers getikt. De inflatie over 2001 bedroeg 4,5 procent.

Ondanks de afnemende economische groei blijft Nederland mikken op een budgetoverschot, ofschoon dit kleiner uitvalt dan aanvankelijk geraamd. Volgens de Europese Commissie houdt Nederland zich hiermee aan de eisen van het Groei- en Stabiliteitspact. Volgens dit pact moeten alle lidstaten van de Europese Unie jaarlijks stabiliteitsprogramma's aan Brussel voorleggen, waarna de programma's door de EU-ministers worden beoordeeld.

België werd gisteren door de Commissie gekritiseerd wegens de risico's van gunstige groeiramingen. Ook daalt het primaire overschot op de begroting (het overschot minus renteverplichtingen), terwijl België door de hoge staatsschuld juist veel rente moet betalen.