Krea in de récré

Elke generatie heeft haar eigen taal. Voskuils mieters ken ik alleen uit de boeken. En na mij kwam de turbotaal, al wordt ik wel eens depri van te veel info. Zeker is dat de turbogeneratie het bejaardenhuis nog niet bereikt heeft. Professioneel gezien zijn de bejaardenoorden wel in handen van de turbogeneratie. En dus worden de pleziertjes georganiseerd in de grote of de kleine récré. Daar komt dan een band spelen die zo vriendelijk is geweest de geluidsversterking mee te brengen. Je zou niet zeggen dat de meeste toehoorders dovig zijn als je ziet hoeveel bejaarden de handen voor hun oren houden.

Ook mijn schoonvader woont in een verzorgingshuis. Hij is 94. In de lift hangt een uitnodiging voor de krea-ochtend.