Held uit oud kinderboek

In de IJslandse jeugdfilm Ikíngut ontmoet de elfjarige domineeszoon Boaz een geheimzinnig wezen in de sneeuw. Volgens de bewoners van zijn in een onbestemd en ijzig verleden gesitueerde dorp is het een boze geest, die er de oorzaak van is dat de strenge winter zelfs de visvangst onmogelijk maakt. Boaz' streng religieuze ouders verbieden hem naar dergelijk bijgeloof te luisteren. Boaz heeft teveel fantasie en hij kan maar beter in de warme kerk komen schuilen in plaats van buiten rond te zwerven.

Het is een voor kinderfilms herkenbaar dramatisch stramien waarin verbeeldingskracht en zin voor avontuur uiteindelijk de horizon van de hoofdpersonen verbreden. Ikíngut was de openingsfilm van het afgelopen Cinekid-festival en werd tweede in de publieksenquête van dit kinderfilmfestival. Het is een wat strenge film, die weliswaar afstevent op een harmonisch einde vol verdraagzaamheid tussen de oorspronkelijke bewoners van de poolstreken en de dominees en vissers die zich er later vestigden, maar vooral doet denken aan de koud ruikende kinderboeken die je vroeger bij de grootouders op zolder vond: spannend omdat ze vreemd waren. Boaz is een brave held, die de tegendraadsheid mist van zoveel hedendaagse hoofdfiguren uit de betere kinderfilms. De overweldigende sneeuw- en ijsvlaktes zullen de doelgroep van achtplus niet genoeg compensatie bieden. Inkíngut is niet eens vreemd genoeg.

Ikíngut. Regie: Gísli Snaer Erlingsson. Met: Hjalti Rúnar Jónsson, Hans Titus Naking. In: Rialto, Amsterdam; Haags Filmhuis, Den Haag; Filmhuis Arnhem, Arnhem; Filmhuis de Keizer, Deventer.