`Geen asielbeleid EU'

De Europese samenwerking op het gebied van immigratie en asiel heeft nog een lange weg te gaan. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport, waarin de immigratie- en integratieregimes in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië zijn vergeleken.

Volgens de WRR staan nationale belangen en tradities het vinden van gemeenschappelijke oplossingen vaak nog in de weg. Een Europees asielbeleid, gericht op het delen van de lasten, zoals Nederland en Duitsland voorstaan, zal lang op zich laten wachten.

Nu de aantallen en de bestemming van asielzoekers, mede door de invloed van mensensmokkelaars, steeds onvoorspelbaarder zijn geworden, is onder de Noord-Europese staten een beleidscompetitie ontstaan om te voorkomen dat zij het `aantrekkelijkste' land voor asielzoekers worden.

Migranten in de vier landen blijken te kampen met dezelfde problemen: werkloosheid, concentratie in slechte wijken, onderwijsproblemen en discriminatie.

De verschillen zitten in het beleid. Italië, een `jong' immigratieland, kent nauwelijks een noemenswaardig integratiebeleid. In andere landen wordt het beleid sterk bepaald door nationale tradities. Het Franse, egalitaire burgerschapsideaal staat bijvoorbeeld een benadering van aparte groepen in de weg.