Forum voor kunst- en cultuurrecht

Een groep juristen en hoogleraren heeft begin deze maand de Vereniging Kunst Cultuur Recht opgericht. Deze organisatie gaat zich buigen over de juridische aspecten van kunst en cultuur en wil fungeren als `een forum voor juristen en vaklieden uit de kunst- en cultuursector'. Juridische vraagstukken zoals het teruggeven van kunst die in de Tweede Wereldoorlog is geroofd, zijn de aanleiding tot de oprichting van de vereniging. De groep wil discussies ontketenen over particulier kunstbezit, archeologie, kunstvandalisme en successierecht. Het bestuur van de vereniging bestaat uit voorzitter mr. J.M. Boll (lid Raad van State en voorzitter Vereniging Rembrandt), mr.dr. T. A. Schiphof (Erasmus Universiteit), advocaat mr. M.S. van Gaalen, mr. S. Gimbrère (ministerie van OCenW), mr. F. Kuitenbrouwer (NRC Handelsblad) en mr. I. van der Vlies (Universiteit van Amsterdam).