EU en VS willen geen ruzie

Wereldhandelsorganisatie WTO heeft maandag beslist in het voordeel van de Europese Unie in een conflict met de VS. Maar de partijen willen geen ruzie.

De Europese Unie wil om politieke redenen een harde confrontatie met de Verenigde Staten voorkomen in het conflict over de fiscale bevoordeling van Amerikaanse exporteurs, waarover de Wereldhandelsorganisatie (WTO) eergisteren in hoger beroep haar veroordeling uitsprak. Brussel geeft daarom de voorkeur aan tijdelijke financiële compensatie door de VS boven het opleggen van handelssancties.

Washington moet volgens een hoge functionaris van de Europese Commissie dan wel het ,,serieuze vooruitzicht'' bieden dat op termijn een eind komt aan de door de WTO veroordeelde fiscale exportregeling. Volgens de hoge Brusselse functionaris biedt compensatie door bijvoorbeeld verlaging van een reeks Amerikaanse importtarieven ook het voordeel dat de onderlinge handel wordt bevorderd. Hij wijst erop dat Brussel en Washington in hun conflict over de Europese import van bananen uiteindelijk ook door ,,samenwerking'' tot een oplossing kwamen. Toen was het de EU die door de WTO werd veroordeeld.

Volgens de hoge Commissie-functionaris zal mogelijke Amerikaanse compensatie zeker aan de orde komen tijdens een al eerder voorgenomen bezoek van Eurocommissaris Pascal Lamy (Handel) op 24 en 25 januari aan zijn Amerikaanse collega Robert Zoellick. Hij onderstreepte echter dat de VS geen twijfel mogen laten bestaan dat de WTO-uitspraak wordt gerespecteerd. ,,We houden vast aan onze rechten en zullen volledig gebruik maken van de mogelijkheden die we hebben'', zei hij. ,,Elke deal over compensatie zal tijdelijk zijn.''

De EU diende al eerder een niet gespecificeerde lijst van handelssancties ter waarde van 4,04 miljard dollar bij de WTO in. Dat bedrag komt overeen met het geschatte voordeel dat Amerikaanse bedrijven, waaronder Boeing, General Electric en Microsoft, jaarlijks incasseren door hun export via brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen te laten lopen. Volgens Brussel moet een WTO-arbitragepanel nu conform de regels vóór 28 maart het bedrag vaststellen waarvoor EU-sancties zijn toegelaten. Intussen zullen gesprekken tussen de EU en de VS over tijdelijke compensatie doorgaan.

Afschaffing van de fiscale bevoordeling van Amerikaanse exporteurs via zogenoemde foreign sales corporations vereist aanpassing van de wetgeving, waarvoor medewerking van het Congres en dus tijd nodig is. De hoge Commissie-functionaris wilde gisteren niet zeggen hoeveel tijd Brussel aan Washington wil geven. (Tot zover onze correspondent)

De regering-Bush liet gisteren nog alle opties open voor haar verdere opstelling in het handelsconflict. Een hoge Amerikaanse functionaris van het ministerie van Handel liet weten dat de regering goed zal luisteren naar de mening van het Congres in deze zaak en naar die van het Amerikaanse bedrijfsleven.

Volgens Michael Baroody, een hoge functionaris bij de National Association of Manufacturers in de VS is het zaak de belastingen niet verder te verhogen voor Amerikaanse bedrijven. ,,Terwijl Amerika vecht om zich te herstellen van de recessie, zouden Amerikaanse bedrijven niet nog eens 4 miljard dollar per jaar extra aan belastingen moeten betalen of een gelijk bedrag aan handelssancties'', aldus Baroody.