Duits Hof staat ritueel slachten toch weer toe

Het Constitutionele Hof in Karlsruhe, het hoogste Duitse rechtscollege, heeft gisteren het verbod op ritueel slachten opgeheven omdat het zou leiden tot een onacceptabele inmenging in de beroepsuitoefening van moslimslagers. Het verbod werd in 1995 ingesteld omdat de dieren voor de slacht niet worden verdoofd. Moslimorganisaties zijn blij met het oordeel, dat hun geloofsbeleving meer ruimte geeft. Dierenbeschermers spreken van een nederlaag voor de rechten van het dier. De conservatieve Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft in een hoofdredactioneel commentaar dat het vonnis van het Hof niet de integratie bevordert, ,,maar het multiculturalisme, waarin de wetten van een land zodanig worden opgerekt dat iedere leefwijze zich mag ontplooien''. De krant roept de politiek op zich daartegen te verzetten.