DSM Geleen vervolgd om benzeenlek

Het openbaar ministerie gaat het chemieconcern DSM strafrechtelijk vervolgen voor het weglekken medio jaren '90 van 650.000 liter kankerverwekkend benzeen bij Geleen. Het gaat om de grootste lekkage in haar soort in Europa.

Volgens persofficier I. van Hilten van het parket in Maastricht is het besluit om te vervolgen genomen in overleg met het College van Procureurs-Generaal en minister Korthals (Justitie).

Na vier jaar strafrechtelijk onderzoek heeft het openbaar ministerie DSM Hydrocarbons BV, een dochter van DSM, gedagvaard. Er worden vier strafbare feiten ten laste gelegd, allemaal overtredingen van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. De maximumstraf, als de feiten worden bewezen, is 600.000 euro (1,33 miljoen gulden).

In strijd met de vergunningvoorschriften zou DSM de ondergrondse pijpleiding onvoldoende hebben onderhouden en gecontroleerd in de jaren voorafgaand aan de lekkage. DSM zou in de jaren na de lekkage onvoldoende maatregelen hebben genomen om nieuwe lekkages te voorkomen.

Het bedrijf wordt ook ten laste gelegd dat het bij het opsporen van het lek de bodem nog meer heeft verontreinigd. Volgens het openbaar ministerie zijn de feiten ,,opzettelijk gepleegd''.

Het benzeen is tot op 26 meter diepte in bodem en grondwater aangetroffen. Volgens DSM gaat het om 430.000 liter. Uit onafhankelijk onderzoek van het milieubureau Grondmechanica Delft is gebleken dat er maximaal 650.000 liter is weggelopen.

In augustus 1996 ontdekte DSM dat door een scheurtje in de leiding benzeen was gelekt. Pas in maart 1997 werd de omvangrijke lekkage publiek. De zwijgzaamheid van DSM en van de milieuafdeling van de provincie Limburg, die door DSM wel was geïnformeerd, zorgde voor onrust bij omwonenden. DSM verzekerde dat er geen gevaar bestond voor de volksgezondheid in de omgeving.

Sinds 1996 in DSM bezig met het wegpompen van het benzeen. Inmiddels is 400.000 liter uit de grond gehaald, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Het pompen gaat nog door. Als dat is afgelopen kan het bedrijf beginnen met het saneren van de vervuilde grond. ,,Belangrijk is dat de boel weer schoon wordt'', aldus de woordvoerder, die niet wil reageren op de dagvaarding.