Aantal vacatures in 2001 gedaald

Het aantal vacatures is vorig jaar voor het eerst in zeven jaar gedaald. Eind september stonden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 171.000 vacatures open. Dit waren er 13.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal vacatures op de duizend banen liep terug van 25 naar 23. De spanning op de arbeidsmarkt neemt daarmee wat af, maar blijft volgens het CBS hoog. In de bouwnijverheid is nog altijd sprake van de grootste spanning. Op duizend banen stonden hier 33 vacatures open. Het aantal vacatures nam al niet meer toe in het eerste halfjaar van 2001 door de sterk teruggelopen economische groei.