`21 verzekeraars kosten vreselijk veel tijd'

Een aantal huisartsen dwingt patiënten naar een andere verzekeraar over te stappen, omdat hun administratie hun anders boven het hoofd groeit. Onzin, zeggen de verzekeraars.

Hels wordt huisarts John Geurts uit Nieuwegein, elke keer dat hij op televisie of in de krant de ,,beschuldigende vinger'' ziet en hoort van de zorgverzekeraars, gericht tegen de huisartsen. ,,Ze draaien het zo dat het lijkt alsof wij chronisch zieken of oudjes duperen en dwingen over te stappen naar andere verzekeraars'', zegt Geurts verontwaardigd. ,,Maar dat doen we natuurlijk helemaal niet, we hebben als huisartsen een persoonlijke band met onze patiënten, die zet je echt niet op het spel.''

Ruim vijftig ziekenfondspatiënten uit Utrecht en Zwolle zouden door hun huisarts wèl zijn gevraagd over te stappen naar een andere verzekeraar. Patiënten die weigeren over te stappen, zouden de rekening van de huisarts zelf toegestuurd hebben gekregen om te declareren bij hun verzekeraar. Die betaalt de rekening vervolgens niet als hij geen contract (meer) heeft met de desbetreffende huisarts. De actie van de huisartsen is een protest tegen het feit dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft bepaald dat ze niet meer collectief, als beroepsgroep, met verzekeraars mogen onderhandelen over tarieven en contracten. Individueel onderhandelen met meerdere verzekeraars kost volgens de huisartsen ,,vreselijk veel tijd''. Het aantal verzekeraars waarmee de huisarts zaken moet doen, kan verschillen ,,van twee tot twintig'', aldus de LHV. Huisarts Geurts heeft in zijn praktijk in Nieuwegein zelfs met 21 verzekeraars te maken. ,,Bij één verzekeraar zijn maar twee van mijn patiënten verzekerd, maar toch moet ik ook in dat geval langdurige contractonderhandelingen aangaan.''

Volgens zorgverzekeraar CZ overdrijven de huisartsen. Volgens een woordvoerder ,,zijn verschillende maatregelen denkbaar om de administratieve lasten te verminderen''. CZ verwijst naar de apothekers, die de last met succes zouden hebben verminderd, onder meer met behulp van informatietechnologie (zoals geavanceerde computerprogramma's). De contracten die verzekeraars aanbieden aan huisartsen, verschillen onderling weinig van elkaar, aldus de woordvoerder.

Maar dit bestrijdt Geurts weer. Volgens hem is alleen de hoogte van de patiëntvergoedingen hetzelfde bij alle verzekeraars. Onderhandelen moet de huisarts vervolgens onder meer nog over de vergoeding van materialen, het injecteren van gewrichten, kleine chirurgische ingrepen en het zetten van een spiraaltje. De vraag of de verzekeraar dit dekt en de frequentie waarmee de huisarts dergelijke ingrepen per patiënt mag verrichten zijn volgens Geurts zaken die per per verzekeraar verschillen.

Geurts heeft, na enige twijfel, besloten voorlopig niets te ondernemen. Geen rekeningen te sturen naar ziekenfondspatiënten, laat staan hen te vragen over te stappen naar een andere verzekeraar. Hij wacht liever de onderhandelingen af tussen de zorgverzekeraars, minister Borst (Volksgezondheid) en de huisartsen.

Zorgverzekeraar CZ dreigde gisteren alvast een kort geding te zullen aanspannen tegen huisartsen die wel doorgaan ziekenfondspatiënten te dwingen van verzekeraar te veranderen of hen zelf rekeningen toesturen. Volgens CZ plegen de huisartsen daarmee een `economisch delict'. Volgens Geurts is daarvan slechts sprake als huisarts en verzekeraar onderling een contract hebben afgesloten. ,,In dat contract is standaard opgenomen dat de rekening automatisch wordt voldaan door de verzekeraar en niet wordt doorgestuurd naar de patiënt. Bovendien krijgt de huisarts ook maandelijks patiëntvergoedingen vooruit betaald door de verzekeraar. De huisarts heeft geen reden om de patiënt met de rekening te confronteren.''

CZ: ,,Of er nu een contract is of niet, de Wet Economische Delicten verbiedt dat huisartsen het particulier tarief rekenen voor ziekenfondspatiënten.''

Geurts moet nog deze maand eigenlijk nog contracten afsluiten met 21 verzekeraars. Maar in de praktijk doen Geurts en zijn 21 verzekeraars al een paar weken of die contracten er al zijn. De maandelijkse vergoedingen voor ziekenfondspatiënten zijn door de verzekeraars, net als voorheen, netjes op Geurts' rekening gestort.