`Verplicht bod bij overnames'

Na jarenlang discussiëren over de rol van grootaandeelhouders bij overnames en fusies is gisteren alweer een belangrijke stap gezet. Minister Zalm (Financiën) heeft ,,een consultatie'' aangekondigd over ,,de invoering van het verplichte bod in Nederland''. Nog meer discussie.

Het verplichte bod houdt in dat een aandeelhouder die een dusdanig aantal aandelen in een beursvennootschap verwerft dat hij daarmee de zeggenschap over de vennootschap krijgt, verplicht wordt gesteld een bod te doen op alle overige aandelen. Dit ter bescherming van de belangen van de minderheidsaandeelhouder. Nederland is naast Griekenland de enige EU-lidstaat die het verplichte bod nog niet in de wet heeft opgenomen.

De invoering van een overnamerichtlijn is een struikelblok van de eerste orde. Enkele weken geleden zag Eurocommissaris Bolkestein (Interne markt) tot zijn grote woede een voorstel voor de invoering van een Europese richtlijn hiervoor op het nippertje (een stem verschil) sneuvelen in het Europees parlement. Vorige week werd bekend dat er inmiddels nieuwe aanbevelingen liggen voor aanpassing van de zogenoemde 13de richtlijn.

Omdat de Europese richtlijn nog wel even op zich laat wachten en Nederland ,,ook verder moet'' wil Zalm nog deze kabinetsperiode een overbruggingsmaatregel opnemen in de Nederlandse wet. Dit alles ,,in het licht van de voortschrijdende internationalisatie van de kapitaal- en overnamemarkt'', die ,,dit gemis'' in de Nederlandse wet ,,steeds sterker doen voelen''. Vanaf eind januari staat zijn stuk op de internetsite van Financiën en kunnen belanghebbenden reageren.