`Uitstoot van CO2 verminderen via emissiehandel'

Nederlandse instellingen en grote bedrijven die veel van het broeikasgas koolstofdioxide uitstoten, moeten vanaf 2005 emissierechten gaan kopen om koolstofdioxide te mógen uitstoten. Dat schrijft de zogeheten commissie CO2-handel in haar adviesrapport, dat vanmiddag is aangeboden aan de ministers Jorritsma (Economie) en Pronk (Milieu).

Vanaf 2008 geldt hetzelfde voor middelgrote bedrijven en vanaf 2012 ook indirect voor de individuele Nederlander. Via dit systeem van zogeheten emissierechten hoopt de commissie de uitstoot van koolstofdioxide, dat volgens de meeste wetenschappers bijdraagt aan de opwarming van het mondiale klimaat, terug te dringen. Deze aanpak is goedkoper dan de meeste andere milieumaatregelen, meent de commissie. ,,Nederland kan zich hiermee honderden miljoenen euro's besparen'', zegt P. Vogtländer, voorzitter van de commissie en oud-topman van de Shell-dochter Montell.

Het advies komt voort uit de afspraken die zijn vastgelegd in het klimaatverdrag van Kyoto. Volgens dat verdrag mag Nederland over acht jaar niet meer dan 206 megaton aan broeikasgassen uitstoten. Zonder wijziging van het huidige beleid zal Nederland die grens overschrijden met 50 megaton, zo blijkt uit berekeningen.

Belangrijke producenten van CO2 zijn bedrijven in de energiesector, de metaal en de olieraffinage. Maar ook de huishoudens, het verkeer, de ziekenhuizen en banken zijn een belangrijke bron van het broeikasgas.

,,Er moeten nieuwe milieumaatregelen worden genomen, al is dat al veel gebeurd'', zegt Vogtländer. Want: ,,Energiebedrijven stoken op gas in plaats van kolen, auto's zijn zuiniger gaan rijden.'' Toch blijft de uitstoot hoog want bedrijven breiden uit, zegt hij. Bovendien komen er steeds meer auto's bij. ,,Het wordt steeds moeilijker, en vooral duurder, om de doelstelling te halen.'' Het systeem dat de commissie voorstelt biedt een goede oplossing, meent Vogtländer. Volgens berekeningen kan de hele EU er ruim 15 miljard euro mee besparen.

In 2005 worden er 20 miljoen emissierechten geveild. Met elk emissierecht mag de koper één ton CO2 uitstoten. Degenen die vervolgens hun CO2-uitstoot verminderen, mogen rechten gaan verkopen aan degenen die dat niet doen. Zo ontstaat er handel in emissierechten. Denemarken en Groot-Brittannië hebben inmiddels ook een handelssysteem in emissierechten. De Europese Commissie wil een dergelijk systeem opzetten voor de hele Europese Unie.

Vanaf 2012 gaat het handelssysteem ook gelden voor de individuele Nederlander. Maar burgers hoeven niet zelf te gaan handelen. De handel loopt via de leveranciers van bijvoorbeeld electriciteit, zegt Vogtländer, want anders wordt het systeem een administratieve rompslomp. ,,Mensen die energie inkopen bij een leverancier die weinig CO2 uitstoot, betalen weinig extra voor emissierechten. Koop je energie bij iemand die veel uitstoot, dan betaal je veel'', zegt hij.