Stichting wil toe naar twintig topsportscholen

Over vier jaar moet Nederland twintig topsportscholen hebben. Voor deze scholen, waar onderwijs met de beoefening van sport op hoog niveau wordt gecombineerd, bestaat steeds meer belangstelling.

Daarom heeft de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT) staatssecretaris Vliegenthart van Sport dinsdag om extra geld gevraagd. Momenteel zijn er in Nederland veertien van dergelijke scholen met ruim dertienhonderd leerlingen.

LOOT wil jongeren topsport laten combineren met een goede schoolloopbaan. Dat kan door extra begeleiding, een aparte planning van tentamens, vrijstellingen en door sportaccommodatie beschikbaar te stellen. De (aanstaande) topsporter doet het doorgaans goed op school. Weinig leerlingen verlaten de school zonder diploma.

In een rapport dat Vliegenthart in het Olympisch Stadion ontving, stelt de stichting dat de topsportregeling niet alleen moet gelden voor leerlingen van de hoogste klassen van havo en vwo. Ook jongere scholieren en vmbo'ers moeten van die faciliteiten gebruik kunnen maken.

Topsport vergt namelijk op steeds jeugdiger leeftijd intensieve training.

Verder moeten de scholen grotere vrijheid krijgen bij de begeleiding van sporttalent. Het systeem van vrijstellingen voor gymnastiek en andere vakken is niet voldoende.

De grootste talenten moeten een vijfde van de onderwijstijd aan sport kunnen besteden, vinden de scholen.