Spreiding van ziekenhuizen moet blijven

Op het platteland moet geleidelijk een einde komen aan verdergaande concentratie van ziekenhuizen. Anders kan de bevolking niet meer zeker zijn van ziekenhuishulp binnen dertig minuten.

Dit blijkt uit het advies dat het Bouwcollege gisteren naar minister Borst (Volksgezondheid) heeft gezonden. Volgens het advies tasten de nu voorziene fusies de bereikbaarheid van de noodzakelijke hulp op het platteland echter nog niet wezenlijk aan.

Borst had om het college om raad gevraagd nadat discussie was ontstaan over fusies van een aantal kleinere ziekenhuizen en over de verandering, op een aantal locaties, van ziekenhuizen in centra voor dagbehandeling en poliklinische hulp. Het college zegt dat de voorgenomen fusies de huidige bereikbaarheid nauwelijks aantasten: 99,2 procent van de bevolking kan de Eerste Hulppost met eigen auto binnen dertig minuten bereiken en 99,6 procent binnen 45 minuten. Met de ambulance zijn (inclusief de tijd dat deze er over doet om bij de patiënt te komen) deze percentages 82,4 en 99,6.

Het Bouwcollege vindt dat beslissingen over fusies `transparanter' moeten worden. Daartoe dienen ziekenhuizen patiënten(organisaties) en verzekeraars bij de besluitvorming te betrekken om in samenspraak na de gaan hoe in de regio in de huidige en toekomstige hulpvraag kan worden voorzien. Het college bepleit, in navolging van Borst, de invoering van een gedragscode die door de belangenorganisaties van ziekenhuizen en zorgverzekeraars zou moeten worden opgesteld.

Volgens het Bouwcollege vraagt vooral de ziekenhuishulp op het platteland extra aandacht. In met name dunbevolkte gebieden is het ziekenhuis de enige aanbieder van spoedeisende hulp en van veel voorkomende dagelijkse zorg. Er blijft daar altijd de behoefte aan een `basisziekenhuis' met in elk geval een eerste hulppost en bijbehorende intensive care. Het college vindt dat er meer geld aan het overeind houden deze voorzieningen moet worden besteed.

In de verstedelijkte gebieden ligt volgens het college taakverdeling tussen de ziekenhuizen meer voor de hand en hoeft ook niet elk ziekenhuis 24 uur over spoedeisende hulp te beschikken.

Borst heeft de Kamer in december beloofd snel op het advies te reageren. Zij heeft toen ook de ziekenhuizen met fusieplannen gevraagd om geen onomkeerbare besluiten te nemen tot de Kamer zich over het standpunt van Borst heeft uitgesproken. Dit zal in februari gebeuren.