Pronk zet verbod broom door

Minister Jan Pronk (VROM) laat zijn inspectie milieuhygiëne beroep aantekenen tegen het verlenen van vergunningen door staatssecretaris De Monique de Vries (Verkeer en Waterstaat) aan het Zeeuwse bedrijf Broomchemie.

Dit schrijft Pronk in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Pronk heeft een half jaar geleden Broomchemie in Terneuzen laten weten dat hij van plan was om de productie, de import, de handel en het toepassen van de broomhoudende brandvertrager stof FR 720 te verbieden. Niettemin heeft het bedrijf wel vergunningen gekregen van de provincie Zeeland en van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Broomhoudende brandvertragers worden veel verwerkt in televisies, computers en kleding. Pronk acht de stof FR-720 een gevaar voor mens en milieu. Na de aankondiging van de verbodsmaatregel heeft Broomchemie een onderzoeksprogramma opgesteld voor de broomhoudende brandvertrager.

Pronk heeft hierin geen reden gezien om zijn voornemen in te trekken. Milieugroepen zoals Greenpeace dringen al jaren aan op een verbod van broomhoudende brandvertragers. Vorig jaar hield Greenpeace het bedrijf in Terneuzen enige tijd bezet.

De minister heeft een verbodsmaatregel uitgevaardigd die bij de Europese Commissie is aangemeld. Over tien dagen verloopt de wachttermijn voor deze maatregel in Brussel en kan de procedure voor een verbod wat Pronk betreft in werking treden.

Over drie dagen verloopt echter tevens de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de door staatssecretaris De Vries en de provincie Zeeland verleende vergunningen.

,,Ik acht het derhalve noodzakelijk dat de Inspectie Milieuhygiëne, voordat de vergunningen onherroepelijk worden, dat wil zeggen voor 18 januari 2002, in beroep gaat tegen de verleende vergunningen'', schrijft Pronk.

De bewindsman acht het ,,niet consistent'' de vergunningen ,,ongehinderd van kracht te laten worden'', terwijl een week later hijzelf wellicht zijn verbod op de stof in werking laat treden. ,,Ook de rechtszekerheid van Broomchemie zou daarmee niet gediend zijn'', aldus de bewindsman.